cy

GWYBODAETH AM DYLANWAD

Bydd Llenyddiaeth Cymru yn
dod â hud a lledrith Dylan
Thomas yn fyw i blant a phobl
ifainc Cymru a thu hwnt trwy
weithdai creadigol, digwyddiad
byw ar-lein, digwyddiadau traws-gelfyddydol, cystadleuaeth
ryngwladol o fri a digwyddiad gair llafar a cherddoriaeth..

Gweithdai
Athrawon – cofrestrwch am weithdai ysgrifennu creadigol gydag awdur ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, 3 a 4. Cliciwch ar y ddolen isod i archebu gweithdy.

@DylanWad100

Developing Dylan 100 – May 03
Still time to contribute to Dylan’s #GreatPoem! Deadline is midday Thursday. Please RT! @LitWales https://t.co/px6b8Gu7Jv #DylanDay
Newyddion Diweddaraf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *